Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Felles søknader kan gi flere idrettsarrangementer i Norden oktober 28, 2020
    Etter koronapandemien trenger Norden flere større idrettsarrangementer. Kanskje kan sjansene styrkes hvis landene slår seg sammen om felles søknader?
  • Grønn luftfart, cruiseturisme og plastavfall sto på dagsordenen da Nordens miljø- og klimaministre møttes oktober 28, 2020
    Plastavfall er et presserende og økende problem som må tas hånd om så raskt som mulig, er budskapet fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter dagens møte i Nordisk ministerråd. På møtet sto også bærekraftig cruiseturisme og grønnere luftfart på dagsordenen, og de nordiske ministrene benyttet også anledningen til å diskutere EUs 2030-klimamålsetninger.
  • “Vi vil hindre viruset, ikke menneskene” oktober 27, 2020
    Hvordan kan man øke folks muligheter for å bevege seg mellom de nordiske landene under pandemien? Det spørsmålet blir stadig viktigere for de nordiske regjeringene. Statsministrene var forsiktig positive til ideen om et nordisk covid-19-pass under debatten med Nordisk råd tirsdag kveld.