Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Kulturministrene gir ekstra midler til kriserammet kulturliv i Norden mai 28, 2020
    Koronapandemien har fått store konsekvenser for kulturlivet i Norden, med innstilte forestillinger, stengte museer og kulturmedarbeidere og kunstnere uten arbeid. På et digitalt møte 28. mai vedtok de nordiske kulturministrene å støtte det nordiske kulturlivet med ekstra midler for å dempe effektene av covid-19.
  • Corona-krisen kan skape skattekrise for grensependlere mai 27, 2020
    Som en konsekvens av stengte grenser i Norden kan arbeidstakere som er grensependlere stå i fare for å uoversiktelig skattesituasjon. Årsaken er at avtaler mellom landene sier at man skal betale inntektsskatt i det landet der man arbeider, men det er uklart som hva skjer når man arbeider hjemmefra. Dette skaper bekymring i Nordisk råd.
  • Energiministre: Grønn energiomstilling skal bidra til gjenstarten etter covid-19 mai 26, 2020
    De nordiske energiministrene vil at bærekraftige energiløsninger skal være en drivkraft når økonomien gjenstartes etter koronakrisen. På et digitalt møte 26. mai trakk ministrene opp retningslinjene for gjenoppbyggingen og godkjente også en erklæring om hvordan det nordiske kraftmarkedet skal utvikles framover.