Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Ny podkast: Norden setter lyd på de største globale utfordringene juli 2, 2020
    Hvorfor skal vi lære å elske bøyde agurker? Og kan Norden virkelig være med på å sikre bedre forhold for ferske foreldre i USA? Med et helt nytt konsept vil Nordisk ministerråd fokusere på FNs verdensmål og inspirere alle til å gjøre en forskjell i hverdagen. Konseptet heter NORDIC TALKS, og første spadestikk er en […]
  • Covid-19 skaper frustrasjon og forvirring blant folk i grenseregioner juli 2, 2020
    De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor i grensetraktene. Det viser en kartlegging som det nordiske Grensehinderrådet har utført.
  • Nordisk råd regner med sesjon i oktober juni 26, 2020
    Nordisk råds viktigste politiske hendelse i løpet av året, sesjonen, skal arrangeres i Reykjavík i oktober. Vedtaket kommer fra rådets presidium, og følger etter en lang periode av usikkerhet på grunn av covid-19. Dagens presidiemøte var digitalt, i likhet med all andre møter Nordisk råd har avholdt de siste tre månedene.