oktober 15, 2020

75% støtte til koronarelaterte prosjekter fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Prosjekter og forprosjekter som sikter på å styrke håndteringen av koronapandemien, kan søke om støtte på inntil 75 % fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Pprosjektene skal ha som mål å håndtere konsekvensene av korona. Samtidig må de oppfylle ordinære kriterier til prosjektstøtte. «Vi er glade for kunne tilby denne ordningen. Vi tror at samarbeid er viktig for å bekjempe pandemien. Viruset kjenner jo ingen grenser», sier programsjef i ØKS-programmet, Magnus Schönning. Les mer