januar 2, 2019

3. april i Stockholm: Om inkludering, unge og politikk

Varmt välkomna till en Nordisk heldagskonferens, 3 april 2019
Segregation i Norden
Om inkludering, unga och politik
Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla, oavsett bostadsort? Hur påverkar segregation ungas möjligheter? Vilka erfarenheter finns av att hämta från grannländerna?
Ta del av de nordiska ländernas nationella strategier och reformprogram för att bryta bostadssegregationen. Vid konferensen får vi även höra om framgångsrika projekt som lyckats främja social inkludering och möta unga nordbor. Vid konferensen får vi även möta unga nordbor och höra om framgångsrika projekt som lyckats främja social inkludering.
Ur programmet:
  • Projektet Nabo lyfter ungas röster. Hör om hur unga i de nordiska länderna ser på sina möjligheter att delta i samhällslivet, till inflytande och känslan av inkludering och delaktighet.
  • Hur påverkar den danska regeringens så kallade ghettoutspel självbilden hos de boende?
  • Moa Tunström, Nordregio presenterar sin forskningssammanställning ”Den segregerade staden” Om strukturella orsaker till segregation, om planeringspolitik och socioekonomiska tendenser i Norden.
  • Vilka ska med? Om ungas sociala inkludering. Ta del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport som bygger på intervjuer med unga.
Detta och mycket annat. Det fullständiga programmet presenteras inom kort.
Anmäl dig HÄR
Datum: onsdagen 3 april 2019
Tid: 10:00 – 17:00
Adress: Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm
Varmt välkommen!
Läs mer om vårt arbete om integration: www.integrationnorden.org