januar 29, 2020

Gjensidigestiftelsen gir 10 millioner til «Trygg by Norge»

29. januar var det Kick-off møte i Oslo for nettverket Nordic Safe Cities og Gjensidigestiftelsens store satsing på å skape trygge og inkluderende byer, «Trygg by Norge». Gjensidigestiftelsen har bevilget 10 millioner som skal tildeles norske byer som er med i nettverket. Bekjempelse av hatytringer på nett, inkluderende møteplasser for utsatt ungdom, og tettere samarbeid med religiøse organisasjoner var noen av det byene ønsket seg midler til.

Nettverket Nordic Safe Cities hjelper medlemsbyene med å utvikle løsninger som skaper tryggere samfunn.

Nordic Safe Cities blei danna etter initiativ fra Nordisk ministerråd i 2016, og har siden brakt sammen mer enn 50 byer og over 800 fagfolk. Nettverket er en ideell organisasjon med kontor i København.

Les mer om nettverket for trygge byer her