februar 20, 2019

Webinar 5. mars om Frå flyktning til kollega

På vegner av Nordens Velferdssenter inviterer vi til:

Webbinarie om civilsamhällets roll för inkludering av flyktingar och nyanlända.

Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort.

Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och vilken roll de bör spela i framtiden.

När?
Tisdag 5 mars 2019 kl.13.00-14.00 (GMT+1).

Registrera dig här
Sista dag för anmälan: 1 mars, 2019.

Case #1 – Finland
Ann-Jolin Grüne, planerare, Luckan integration.
Luckan erbjuder gratis individuell handledning och information för invandrare för att stöda integrationsprocessen om t.ex., språkkurser, jobbsökning och fritidsintressen. Luckan erbjuder olika nätverkskoncept så som mentorprogrammet Fika, Kamratverksamheten Cirkeln och för professionellt nätverkande

Case #2 – Sverige
Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare, Yrkesdörren, och Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare, Kompisbyrån.

Yrkesdörren underlättar för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige och genom nya möten förbättra etableringen och ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.
Kompisbyrån erbjuder enkla former av vardagsintegration för att göra det lätt och kul för alla att engagera sig! Finns i tio städer runt om i Sverige och matchar nya och etablerade svenskar som träffas för enkla, roliga möten på ca 1 timme.

Målgrupp
• Integrationssamordnare i kommuner och regioner
• Ledare och praktiker inom utbildningssektor och NGOs som arbetar med nyanlända
• Beslutsfattare på kommunal-, regional- och nationell nivå.

Förväntat resultat
• Ta del av expertanföranden om hur civilsamhällets organisationer förbättrar etablering i arbetslivet för nyanlända, skapar vägar till utbildning och lokalsamhälle
• Ta del av innovativa lösningar som skapar samordning mellan myndigheter, civilsamhällets organisationer och nyanlända
• Knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Webbinarieserien har utvecklats av Clearing centralen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska ministerrådet.

Läs mer:
Del 3/3 – Webbinarieserie – Utrikes födda kvinnors etablering

· Webbinarieserie – Från flykting till kollega (info flyer).pdf

Hjälp oss gärna sprida inbjudan i dina nätverk och tveka inte att kontakta mig om du har frågor,

Väl mött den 5 mars!

Helena Lagercrantz
integrationnorden.org

Projektet Nordisk samverkan om integration, Clearing centralen är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar.