juni 6, 2018

Vil du vite «alt» om nordiske støtteordningar innan kultur?

Ta kontakt med oss: nordeninfo@nordeninfo.no eller 97 58 43 25/ 91 80 82 56. Vi i Nordisk informasjonskontor Norge kan kome til fylket ditt/kommunen din og orientere om nordiske tilskotsordningar, søknadsfristar, krav til søknadar – og hjelpe deg vidare med dei nordiske idéane dine. Meir om oss og støtteordningar på www.nordeninfo.no