oktober 11, 2018

Vil du ha nyhetsbrev fra oss?

Nordisk informasjonskontor Norge sender ut nyhetsbrev til alle som er interesserte i nordisk samarbeid og interreg-samarbeid. Breva blir sendt annenhver mandag kl 1000 og inneholder oppdatert informasjon om nyheter, arrangementer, søknadsfrister og tilskuddsordninger. Send en epost til nordeninfo@nordeninfo.no – og du kommer på mottakerlista. Nyhetsbrevet er gratis. Adressa di vil aldri bli gitt til noen andre, oig vil bare bli brukt til utsending av dette gratis nyhetsbrevet. Her er nyhetsbrevet fra 1. oktober.

Nordisk informasjonskontor Norge er finansiert av midler fra Nordisk ministerråd og Kulturdepartementet via Foreningen Norden, fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune.