Viktige søknadsfristar 1. februar!

Både Nordisk Kulturfond og Nordisk kulturkontakt har sønadsfristar 1. februar. I Nordisk kulturkontakt
Programmet Oppstart under Nordisk kulturfond kan du søke utan å tenke på søknadsfristar.