desember 6, 2017

Viktig seminar: Kulturkriminalitet – regelverk og rettspraksis i Norden

12. og 13. desember avholdes det et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo. Seminaret vil omhandle regelverk og rettspraksis i Norden. Hensikten er å bringe de juridiske og kulturfaglige miljøene i Norden nærmere sammen for å diskutere tettere samarbeid om å forhindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til et bedre vern av verdens kulturarv