april 17, 2018

Tine Sundtoft med 12 strategiske forslag i viktig nordisk miljørapport

– For at de nordiske landene hver for seg skal klare overgangen, må landenes ledere slå seg sammen og støtte hverandre. Alle er enige om at Norden har forutsetningene og viljen til å vise vei i omstillingen verden må og skal gjennom for at 10 milliarder mennesker skal greie å leve på jorda i 2050. Nå er det på tide å handle, sier Tine Sundtoft, nå nyansatt fylkesrådmann for nye Agder fylkeskommune (sammenslåing fra 1.1.2020) og tidligere norsk miljøminister. Sundtoft har lagt fram tolv forslag til ny strategi for nordisk klimalederskap.