Overlat kontorarbeidet til oss

Vi har mange års erfaring i prosjektledelse og søknadsutforming. Ved større prosjekt hjelper vi gjerne til med søknader, prosjektledelse, rapporteringer eller andre administrative oppgaver.

Nordisk informasjonskontor har lang erfaring innen prosjektarbeid, og har hatt prosjektledelse og/eller prosjektadministrasjon for en rekke nordiske prosjekter. Vi har arbeidet mye med Interreg ØKS programmet, som er et EU-program for skandinavisk samarbeid mellom regionene i Øresund, Kattegat og Skagerrak.

Noen prosjekter vi har arbeidet med:
Women in Business (WiB) 2009-11
Det nordiske måltid 2013-14
CO2RE 2013-14
SUPPORT 2014
KOBRA
2015 -
Nordisk Jobstart+
2016-
Green Building A-Z
2016-

Internasjonalt prosjektarbeid kommer ofte i tillegg til andre oppgaver som skal løses i en organisasjon. Nordisk informasjonskontor er i slike sammenhenger en god samarbeidspartner. Vi tar hånd om alle praktiske og administrative deler av prosjektet, slik at oppdragsgiver kan konsentrere seg om det faglige innholdet.

Vi bringer med oss erfaring fra både de tradisjonelle nordiske støtteordningene og EU-støttede nordiske prosjekter. Rapporteringer, økonomi, praktisk gjennomføring av samlinger, konferanser og andre arrangement er aktiviteter vi gjerne arbeider med.

Ta kontakt med oss for en nærmere samtale om hva vi kan bistå med.

 

Foto: Anna Jolfors for Women in Business

 

 

Relevante artikler

Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

17.02.2016

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse. Målet er å utvikle analysemodeller og metoder for å kartlegge hvilken kompetanse næringslivet vil trenge i fremtiden og gi tilbud om utdanning deretter.

Forprosjekt om mat og reiseliv

15.02.2016

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble søknad til forprosjektet ”Det Nordiske Måltid – Skagerak-aksen” innvilget av programmet Interreg IVA i sommer.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620