Hva kan vi gjøre for prosjektet ditt?

Går du med et nordisk prosjekt i magen, men trenger noen å diskutere prosjektet med? Da er du velkommen til å kontakte oss. Dersom du trenger tips om selve søknadsskrivingen, vil vi også gjerne hjelpe deg med det.

Nordisk informasjonskontor er et ressurssenter for nordisk samarbeid. Vi arbeider for å styrke kontakt og samarbeid mellom de nordiske land gjennom blant annet informasjonsvirksomhet, kurs og seminarer, nordiske arrangement med mer.

Med det sørlige Norge som utgangspunkt, samarbeider vi med offentlig og privat sektor og organisasjoner som har eller ønsker et samarbeid over landegrensene.

Vi er gjerne en sparringspartner i idefasen av prosjekt der vi kan vise vei til kontakter, støttemuligheter osv. Vi kan også bistå i søkeprosesser og oppbygging av prosjekt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

 

Relevante artikler

Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

17.02.2016

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse. Målet er å utvikle analysemodeller og metoder for å kartlegge hvilken kompetanse næringslivet vil trenge i fremtiden og gi tilbud om utdanning deretter.

Forprosjekt om mat og reiseliv

15.02.2016

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble søknad til forprosjektet ”Det Nordiske Måltid – Skagerak-aksen” innvilget av programmet Interreg IVA i sommer.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620