juni 15, 2019

Velkommen til interregseminar i Arendalsuka

Onsdag 14. august kl 1300-1500 i Nordens telt på Langbrygga

Gå över gränsen
Vårt nya koncept ”Gå över gränsen” handlar om gränsöveröverskidande samarbete och möjligheterna med / värdet i att arbeta tillsammans för att lösa samhällsproblem. Tanken är också att vi har lite extra fokus på Transport och Grön ekonomi (det är nämligen främst inom dessa områden det finns pengar kvar under nuvarande programperiod). Andre stickord är värdet av gränsöverskridande/gränsregionalt samarbete, varför samarbeta över gränser, uppnådda resultat genom samarbete över gränsen, varför viktigt/avgörande, vilka fördelar, möjligheter till fortsatt gränsöverskridande samarbete.

ÖVER GRÄNSEN – Ett inspirerande seminarium om värdet i att arbeta över landsgränser.

13-13.05 Välkommen, Jan Klövstad, Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/Nordisk informasjonskontor Norge

13.05-13.25 Gå över gränsen, Sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

13.25-13.45 Värdet av gränsregionalt samarbete ur ett nationellt perspektiv, statssekreterare Anne Karin Olli, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45-14.05 Gränsöverskridande samarbete för ökad elmobilitet, Interreg ÖKS projektet: Skandinavisk Elbilsekretariat, Hulda Tronstad, Norsk elbilforening

14.05-14.25 Skandinaviskt plattform för biogas, Interreg ÖKS projektet: Biogas2020, Guri Bugge, Östfold fylkeskommune/Biogas Oslofjord

14.25-14.45 Infrastruktur över gränser och ett grönt europeiskt kraftcentrum, Thomas Becker, direktör för det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING

14.45-14.55 Värdet av gränsregionalt samarbete ur ett regionalt perspektiv, Fylkesvaraordförer Aust-Agder fylkeskommune Jon-Olav Strand

14.55-15 Avslut

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak i samarbeid med Nordisk informasjonskontor Norge