oktober 12, 2018

Velkomen til Kultur over grenser

Sett av 23. og 24. januar 2019 i kalenderen.
Kulturrådet, Forskningsrådet, DIKU, Bufdir, Nordisk informasjonskontor Norge, NOKU – Norsk kulturforum og Akershus Fylkeskommune har gått saman om å arrangere konferansen Kultur over grenser. Vi ønsker at norske søkarar skal få betre kjennskap til samarbeidsprosjekt i Europa og Norden, og korleis dei kan lykkast med støtteordningar og søknadar.

Meir her