august 2, 2018

Truleg siste utlysing for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Interreg Nordlig Periferi og Arktis omfattar heile kysten frå Rogaland til Finnmark, Svalbard og Jan Mayen, det nordlege Skottland, det meste av Irland, Færøyane, Island, Grønland, pluss Nord-Sverige. Nå er det truleg siste utlysing for norske samarbeidspartnarar, melder interreg.no. Sjå utlysinga og få hjelp av regionalt kontaktpunkt for søknad. Siste frist er 30. november i år.