Nordisk Informasjonskontor

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Kontoret ble etablert i 1990 og holder i dag til i Grid-huset i Arendal.

Vår målsetting er å bidra til økt samarbeid og tettere kontakt mellom de nordiske landene.

Utgangspunktet for vårt arbeid er det etablerte samarbeidet i regi av Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Vi samarbeider med en rekke istanser, som Foreningen Norden og Nordisk kulturfond. Vi arbeider også innenfor EUs Interreg-program der dette har nordisk relevans.

Kontorets bidragsytere er Nordisk ministerråd, Kulturdepartementet, Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Vi har et informasjonsoppdrag knyttet til kommunikasjon om det offisielle nordiske samarbeidet. Kontoret arbeider med ulike arrangement og seminarer med nordisk tilsnitt. Vi tilbyr råd og veiledning til både enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å inngå et nordisk samarbeid. I tillegg bistår vi i ulike faser av prosjektutvikling og i gjennomføring av nordiske prosjekter.

Vi bistår gjerne med vår kompetanse og kjennskap til de mange samarbeidsformene i Norden. Ta kontakt med oss om du har idéer til prosjekter eller lurer på hvilke muligheter som finnes. Du kan også besøke oss på vårt kontor i Grid-huset.

Postadresse
Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77
N-4801 Arendal

Tel: +47 37 02 59 33
nordeninfo(a)nordeninfo.no

Du finner oss på Facebook og du kan gjerne melde deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en e-post til oss.

Besøksadresse
Grid-huset
Teaterplassen 3
4836 Arendal

Her finner du oss: 

58.45799950000001,8.76705949999996,14

Ansatte

Jan Kløvstad
Daglig leder
+47 91 80 82 56
Jan.Klovstad(a)nordeninfo.no

Christin Bjerke
Konsulent
+47 97 58 43 25
christin.bjerke(a)nordeninfo.no

 
 

Våre samarbeidspartnere