Workshop for mat- og reiselivsnæringen

45 deltagere fra mat- og reiselivsnæringen i Agder og Telemark har deltatt på en workshop i regi av Interreg-prosjektet «Det nordiske måltid» i Grimstad. De diskuterte hvordan et skandinavisk samarbeid kan «løfte» næringene både lokalt og i Skagerrak-regionen.

26.11.2013

Målet med samlingen var å kartlegge hva som engasjerer de ulike næringene og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. De diskuterte bl.a. hvordan mat kan bli en mer integrert del av reiselivet, hvordan en kan styrke utviklingen av nye matprodukter og hvordan studieturer kan gi inspirasjon over landegrensene. Det ble også snakk om behovet for en fysisk og en digital matreiseguide i Skagerrak.

Den danske gründeren Betina Kühn fortalte inspirerende om sin bedrift, Skagen Food, som har en abonnementsordning på fisk med 15 000 kunder i hele Danmark. Hans Petter Klemmetsen ved Smag & Behag presenterte sin bedrift og sitt engasjement for lokalmat.

Prosjektleder Åse Hodne Hørsdal håper et større Interreg-prosjekt vil stimulere til økt satsning på mat i regionen spesielt og i Skagerrak generelt. Hun jobber videre med å samle partnere i Norge, Sverige og Danmark. Interesserte partnere og aktuelle temaer skal danne grunnlaget for et hovedprosjekt fra høsten 2014.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620