Undervisningsplattformen Norden i skolen

Undervisningsplattformen skal bidra til å øke forståelsen for våre nordiske nabospråk. Det gjør den ved hjelp av tekster, filmer, lydordbøker og spill og her er også språkhistorie og språkkunnskap. Norden i skolen ønsker å være et morsomt og levende sted å lære.

04.11.2013

I første omgang prioriteres materiale til 7.-10. klasse, men det jobbes kontinuerlig med å lage tilbud til øvrige klassetrinn. Her er også oversikt over skoler som ønsker en vennskapsskole i et annet nordisk land. Plattformen er utviklet av Foreningene Nordens forbund.

Gå til Norden i skolen sin side.

Foto: Vita Thomsen norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620