Svensk formannskap i Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd ledes i 2013 av Sverige. I landets formannskapsprogram er det tatt initiativ til fire prosjekter: Felles bekjempelse av arbeidsledighet blant unge, utvikling av bærekraftig gruvedrift, reduksjon av utslipp og utdannelse til arbeid.

02.01.2013

Sveriges formannskap tar utgangspunkt i den nordiske samfunnsmodellen som har bidratt til utviklingen av vekst, velferd og samhold i våre land. Samfunnsmodellen er tett forbundet med sentrale verdier som demokrati, åpenhet, sosialt samhold, toleranse i forhold til annerledes tenkende, likestilling og individualisme.

Utgangspunktet for Sveriges satsningsområder for 2013 er troen på at det nordiske samarbeidet i større grad kan brukes for å møte de utfordringer våre land står overfor. Programmet er delt inn i satsningsområder som igjen er konkretisert i ulike tiltak som nevnt innledningsvis.

Formannskapsprogrammet for 2013 har tittelen "Den nordiske modellen i en ny tid", som du kan laste den her. Det er også utarbeidet en dokument om planer og budsjett for 2013. Det finner du her.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620