Seminar om nytt Interreg V ØKS-program

Første søknadsrunde i det nye Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet åpner 26. februar. Potensielle søkere fra Agderfylkene og Telemark inviteres til seminar i regi av Interreg-sekretariatet i Arendal den 30. januar.

20.01.2015

Seminaret gir veiledning og informasjon om det nye programmet, bl.a. om søknadsskjemaet og budsjettmodellen. Man får tips om hvordan et budsjett bør bygges opp, og hva man bør tenke på før man søker. Det blir anledning til å avtale et 30-minutters møte med sekretariatet i tidsrommet 8.00-9.30 eller 13.00-15.00. 

Seminariet henvender seg primært til dem som vil søke i denne første runden fra 26. februar-26. mars. Påmeldingsfrist er 23. januar

Her ligger mer informasjon om seminarprogrammet.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620