Seks ukers nordisk kunnskapsreise for journalister

I løpet av seks uker i september/oktober kan nordiske journalister få oppdatert sin kunnskap om Nordens plass i dagens verdensbilde. Kurset starter med tre ukers opphold i Aarhus, deretter går turen til Reykjavik, New York, Washington og Florida. Kurset har fem kursledere og plass til 14 deltakere. Søknadsfrist er 4. april.

14.03.2013

"Aarhus 2013" setter Norden i et lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt perspektiv. Aktuelle temaer vil bli den europeiske gjeldskrisen, stigende arbeidsledighet, klimaendringer og innvandring. De nye fremadstormende økonomiene i BRIK-landene Brasil, Russland, India og Kina presser den nordiske velferdsmodellen og påvirker Nordens forhold til EU og USA.

Nordiske medier utfordres i sin dekning av terror, internasjonale kriser og tverrnasjonal kultur santidig som den enkelte journalist og medie får sine posisjoner utfordret av bl.a. sosiale medier.

Målet med kurset er å gi deltagerne økt faglig tyngde politisk, kulturelt og teknologisk. De får ny viten om fellesskap, forskjeller, globale utfordringer, moderne formidling og ikke minst: et stort nettverk av nordiske kolleger.

Les mer om kursprogrammet


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620