Samarbeidsavtaler med Baltikum fornyes

Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner fornyer sine respektive samarbeidsavtaler med Vest-Viru fylke i Estland og Rezekne distrikt i Latvia. Bystyret i Arendal behandler forslaget til ny samarbeidsavtale med Rezekne by i høst.

08.10.2012

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Viru fylke i Estland har fornyet samarbeidsavtalen som viderfører samarbeidet de har hatt siden 1995.

I september var en delegasjon fra Vest-Agder i Vest-Viru fylke for å undertegne ny samarbeidsavtale. Den nye avtalen legger opp til at samarbeidet skal utvikles innen områder som kyst- og havområder, turisme, kulturutveksling og yrkesrettet utdanning og studentutveksling.

Arendal kommune inngikk en samarbeidsavtale med Rezekne by i 1994, og Rezekne distrikt og Aust-Agder fylkeskommune sluttet seg til samarbeidet i 1996. Forslag til ny samarbeidsavtale behandles i Arendal bystyre i høst. Fylkestinget i Aust-Agder har allerede gått inn for å forlenge samarbeidet med Rezekne distrikt i Latvia med nye fire år.

De siste årene har samarbeidet mellom Arendal og Rezekne kommuner og Aust-Agder fylkeskommune og Rezekne distrikt vært knyttet opp mot energi, bærekraftig utvikling, næringsutvikling, kultur og utdanning. Samarbeidet har også involvert blant andre Sørlandet Sykehus, UiA og RødeKors og videregående skoler. Ikke minst har Blakstad videregående skole vært aktiv.

Du kan lese mer om Agderfylkenes internasjonale arbeid på deres felles internasjonale portal.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620