Rezeknesamarbeid fortsetter i fire nye år

Demokratiutvikling, samarbeid innen folkehelse og utdanning samt bærekraftig utvikling av infrastruktur og turistnæring. Dette er prioriterte områder i en ny samarbeidsavtale mellom Rezekne by og distrikt i Latvia, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune som ble inngått 14. september. Avtalen gjelder til 2020.

23.09.2016

Ti politikere og enhetsledere fra Rezekne besøkte Arendal og Aust-Agder i forbindelse med inngåelsen av avtalen på Arendal gamle rådhus. Etter signeringen ble det byvandring i Arendal og Tvedestrand for å høre om hvilke tiltak som er gjort for å gjøre disse byene attraktive for innbyggere og tilreisende. Det ble også tid til å møte grundere som fortalte om erfaringer med å etablere og drive nye virksomheter.

Enhetsleder for kultur, Linda Sætra i Arendal kommune og fylkeskultursjef Hege Solli presenterte kommunens og fylkets satsing på kultur og betydnigen av dette for å gjøre regionen attraktiv. Også i Rezekne satses det på å stadig utvide kulturtilbudet, ikke minst ulike typer festivaler. 

Asdal ressurssenter og Sam Eyde vgs. har i flere år samarbeidet med Rezekne om å styrke tilbudet til barn med spesielle behov for tilrettelegging av skolehverdagen. Gruppen besøkte ressurssenteret på Asdal hvor Liv Rostøl fortalte om hvilke prinsipper og valg som ligger til grunn for senterets tilbud til denne elevgruppen.  

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620