Rezekne og Arendal fortsetter omsorgssamarbeid

Denne uken har Arendal besøk av seks hospitanter fra Rezekne i Latvia. Med Asdal ressurssenter som base, følger tre personer arbeidet for barn med behov for tilrettelagt undervisning. De andre tre er tilknyttet eldreomsorgen i Rezekne. Under oppholdet følger de ulike sider av tilbudet til Arendals eldre, f eks hjemmebaserte tjenester, aktivitetstilbud og omsorgsboliger. Besøket er en videreføring av samarbeidet i omsorgssektoren mellom Arendal og Rezekne som har pågått i flere år.

15.04.2015

Samarbeidet mellom Rezekne, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har pågått i over 20 år og reguleres gjennom fireårige samarbeidsavtaler. I gjeldende periode er omsorgssektoren et prioritert område med barn med spesielle behov og eldreosorg som gjennomgangstema.

I uke 17 reiser en politisk delegasjon fra Arendal og Aust-Agder til Rezekne. I tillegg til et besøk på den norske ambassaden og politiske samtaler, vil de bl.a. besøke en skole med spesialtilpasset undervisning og en institusjon for pleietrengende eldre.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620