Politisk besøk til Rezekne i Latvia

Rezekne Municipality days ble arrangert i slutten av juli og Rezekne distrikt hadde invitert politiske representanter fra sine europeiske samarbeidsland til å delta. Fra Arendal kommune kom varaordfører Anders Kylland. Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand representerte Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg deltok Agnese Bjerkholt fra fylkets regionalavdeling. Polen, Hviterussland og Litauen stilte også med flere representanter.

26.08.2014

Rammen rundt besøket var festivalen Rezekne Municipality days som ble åpnet av ordfører Monvids Svarcs. De nærmere 25 kommunene i Rezekne distrikt presenterte såvel tradisjonell dans, musikk, håndverk og lokal mat som dagens næringsliv og fremtidige satsingsområder.   

Representantene for Rezekne og Arendal/Aust-Agder fikk imidlertid også god tid til å diskutere prioriteringer i det videre samarbeidet. Det var enighet om å fortsette kunnskaps- og erfaringsutveksling innen eldreomsorg og tilbudet til barn med spesielle behov. I oktober reiser tre fagpersoner fra disse fagfeltene fra Arerendal til Rezekne for å få kunnskap om  tilbud til disse gruppene i Rezekne. De vil så tilrettelegge for hospitanter fra Rezekne som vil være en kortere periode ved tilsvarende institusjoner i Arendalsområdet. Man ble dessuten enige om å utveksle erfaringer om metoder og virkemidler for å fremme nyetableringer, entreprenørskap og næringsutvikling.  I september deltar representanter fra Rezekne på Aust-Agder fylkeskommunes seminar om lokale myndigheters rolle i etablering av nye virksomheter.

Sammen med gjestene fra de andre landene ble det også tid til en rundtur i distriktet. De besøkte bl.a. universitetet, nyrenoverte rekreasjonsområder og den grønne synagogen i Rezekne by. Synagogen restaureres nå i samarbeid med Sam Eyde vgs.  

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620