På plass i Nord-Norge

Kontoret har nå bytta navn til Nordisk informasjonskontor Norge, etter å ha vært Nordisk informasjonskontor Sør-Norge siden starten i 1990.

26.10.2017

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vi skaper entusiasme for Norden, er mottoet vårt.

Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idè. Etter at Nordisk informasjonskontor i Alta blei lagt ned tidligere i år, skal vi utvide informasjonsarbeidet vårt også i nord.

Vi er alt på plass med to informasjonsmøter om nordiske støtteordninger i Bodø 6. november og Mo i Rana dagen etter. Vi samarbeider med Norsk kulturråd som presenterer egne tilskuddsordninger og Kreativt Europa. Også flere kulturinstitusjoner og organisasjoner i Nordland er med.

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge blei etablert i Arendal i 1990, og finansiert av Nordisk ministerråd, Kulturdepartementet, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Arendal kommune. I høst har kontoret som følge av økt ansvar for informasjon også i nord endra navn til Nordisk informasjonskontor Norge. Tilskudda fra Nordisk ministerråd og Kulturdepartementet går nå via Foreningen Norden i Norge.

Blant arbeidsoppgavene er informasjon om nordisk samarbeid, både det offentlige og i organisasjoner. Vi er prosjektadministrator for flere interregprosjekt. I det omfattende samarbeidet mellom Arendal/Aust-Agder og byen og fylket Rezekne øst i Latvia er vi sekretariat. Dessuten samarbeider vi med og formidler kontakt og inspirasjon på kryss og tvers både faglig og geografisk.  Vi fortsetter med nyhetsbrev annenhver uke, utvider innholdet til å omfatte hele landet. Vi sender til både politikere, kulturadministrasjon, næringsliv, medier og andre interesserte i nordisk samarbeid og nordiske muligheter.

De ansatte på kontoret er konsulent Christin Bjerke og daglig leder Jan Kløvstad.

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli er styreleder, og styret har representanter for Stortingets delegasjon til Nordisk råd, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Foreningen Norden Norge og Foreningen Norden Agder.

Ta gjerne kontakt med oss.

Illustrasjonen til denne artikkelen er utsnitt av maleri av Dagfinn Bakke. 

Du finner oss fysisk i GRID-bygget på Tyholmen i Arendal, på facebook og her på  hjemmesida www.nordeninfo.no. Om du kjenner noen som vil ha tilsendt nyhetsbreva våre, kan du sende e-post til jan.klovstad@nordeninfo.no


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620