Oppstart for Interreg ØKS prosjektet KOBRA

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse. Målet er å utvikle analysemodeller og metoder for å kartlegge hvilken kompetanse næringslivet vil trenge i fremtiden og gi tilbud om utdanning deretter.

04.11.2015

KOBRA er et 3-årig Interreg ØKS prosjekt med hele 28 svenske, norske og danske partnere. De norske partnerne i prosjektet er Arendal kommune, Larvik kommune og NAV Larvik. De har hatt sitt oppstartsmøte der man avklarte roller og hvilke forventninger partene har til prosjektet. Det er Region Midtjylland som er Lead partner i prosjektet, norsk prosjekteier er Arendal kommune.

Bildet viser fra venstre: Geir Hammersmark, Anne Cathrine Haugland, Pippi Müller, Tove Akre, Ulf Pedersen og Elin Bjørnsdatter Ivarson.

Mer om prosjektet fra Region Midtjylland 
Les mer om  Interreg ØKS
Les mer om Arendal kommunes satsinger innen nærings- og kompetanseutvikling


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620