Norsk pengepung til omsetjing av estisk litteratur

Estlands kulturdepartement melder at "ein estofil som har omsett store mengder estisk litteratur tli norsk og som ønskjer å vere anonym, har gitt 150 000 euro til eit fond under estiske Traducta som skal ha namnet "Norsk pengepung".

14.12.2017

Dei første fem åra vere øremerkt støtte til omsetjingar frå estisk til norsk, deretter med tillegg av dansk og islandsk." Det er kome nesten 20 estiske bøker på norsk dei siste 30 åra, dei fleste omsett av Turid Farbregd. Den nyaste er EU-prisvinnaren Meelis Friedenthal: Biene (2016), omsett av Øyvind Rangøy. På bildet Estlands ambassadør Janne Jõesaar-Ruusalu og Meelis Friedenthal med Biene.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620