Norge leser nordisk 2013

Velkommen til en ny sesong med litteratur og leseheftet "Norge leser nordisk". 2013-utgaven har temaet "Mennesker i Norden" og biografier som utgangspunkt. Leseheftet gir inspirasjon til å lese og diskutere nordisk litteratur.

13.09.2012

I år har vi valgt temaet «Mennesker i Norden» og du finner både ny og eldre litteratur på listen. Nå opptrer det jo mennesker i de fleste romaner og handlingen i nordiske bøker er ofte lagt til nettopp Norden.

For å finne en viss felles faktor for bøkene på leselisten, har vi valgt blant mer eller mindre biografiske romaner. Noen handler om faktiske personer, slik som Tikkanens bok om besteforeldrene. Andre har selvbiografiske trekk eller klare referanser til forfatterens bakgrunn, erfaring og opplevelser. I den andre enden av skalaen finner vi den samiske ungjenta Ihpils blogg. Den viser seg å være fiktiv og skrevet av en mann, men likevel kan mange identifisere seg med Ihpils tilværelse. Det er også karakteristisk for en del av bøkene at de viser hvordan omgivelsene former og setter rammer for oss mennesker.

Dette leseheftet er det attende i rekken siden prosjektet «Agder leser nordisk» startet på 1990-tallet. I 2010 ble navnet endret til «Norge leser nordisk». Leseheftet er tenkt brukt i lesesirkler i nordisk litteratur, men fungerer selvsagt også for deg som foretrekker å lese på egen hånd.

Også i år er det Arendal bibliotek som har utarbeidet leselisten og samlet informasjon om bøker og forfattere. Det øvrige er laget av Nordisk informasjonskontor Sør-Norge. Heftet kan lastes ned fra nett eller bestilles i papirform fra Nordisk informasjonskontor Sør-Norge. Begge steder finner du også de senere års hefter.

Her finner du lesehefter:

"Mennesker i Norden" 2013

"Nordiske litteraturpriser" 2012

"Litteraturpriser i Norden" 2011

 

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620