Norge deltar i SMB-nettverk i EU

Norge deltar nå i et nyopprettet nettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Nettverket kan bidra til bedre markedstilgang og større verdiskaping for norsk næringsliv.

16.04.2012

I Norges nye SMB-strategi blir små- og mellomstore bedrifter sett på som viktige bidragsytere til verdiskapningen og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet.
- Det er viktig for Norge å delta i internasjonale nettverket hvor politikk for små- og mellomstore bedrifter diskuteres. Dette gir oss mulighet for å dele erfaringer og utveksle beste praksis. Hvis offentlige innkjøp innrettes slik at de i større grad resulterer i innovative løsninger, kan dette bidra til økt verdiskapning for næringslivet, sier Ingebrigtsen på den norske EU-delegasjonens nettside, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og handelsdepartementet.

På møtet i Brussel var det blant annet diskusjoner om næringssamarbeid og internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter. Generaldirektør for næringspolitikk i Europakommisjonen, Daniel Calleja, oppfordret blant annet SMB-nettverket til å komme med gode innspill som kan bidra til å lette små og mellomstore bedrifters tilgang til det indre markedet. Disse bidragene vil komme til nytte når Europakommisjonen skal starte arbeidet med en ny handlingsplan - Singel Market Act ll - til høsten.

Les mer om saken her.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620