Nordiske forskningsresultater blir lettere tilgjengelig

Det produseres en rekke rapporter og forskningsresultater som gis ut og finansieres av Nordisk ministerråds sekretariat og institusjoner. Heretter skal disse kunne lastes ned gratis via plattformen Open Access. Plattformen inneholder allerede rundt 3000 publikasjoner.

26.03.2014

"Gjennom sine prosjekt og institusjoner er Nordisk ministerråd sterkt engasjert i kunnskapsutvikling på bred front. Gjennom Open Access gjør vi kunnskapen vi tilegner oss tilgjengelig, og styrker dermed fundamentet for fortsatt innovasjon både i og utenfor det nordiske samarbeidet." Dette sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Open Access


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620