Nordisk statistisk årbok 50 år

Årets utgave av Nordisk Statistisk Årbok er nr. 50 i rekken og det er utarbeidet en jubileumsstatistikk som viser hva som har skjedd i Norden de siste 50 år.

28.11.2012

I Nordisk statistisk årbok er det både figurer og tabeller som forteller om utviklingen i Norden fra 60-tallet og fram til i dag. Her er noen eksempler:

•    Færre er gift, og førstegangsfødende kvinner blir eldre og eldre.
•    Vi dør langt oftere av kreft, men vi lever lengre.
•    Vi flytter ikke så mye innenfor Nordens grenser lengre.
•    Antallet studenter på universitetene i Norden er mer enn femdoblet, og det er nå flest kvinner som studerer.
•    Både skattene og det offentlige forbruk har økt markant.
•    Antall biler er nesten femdoblet.

Boken, som utgis av Nordisk Ministerråd, inneholder sammenlignbare tall for de fem nordiske land samt Færøyene, Grønland og Åland. Der er også gratis adgang til en database med tusenvis av tall om nordiske samfunnsforhold. Du finner mer informasjon om årboken her.

 

Foto: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620