Nordisk språk og kultur i skolen

Hvordan oppfylle lærerplanenes mål om nabospråkundervisning? Dette var utfordringen et knippe foredragsholdere fikk under Sørlandsk lærerstevne 19. oktober.

18.10.2012

Undervisning i nabospråk og kulturforståelse er en del av norskfaget i skolen. Formålet med kurset var å gi lærere kunnskap om eksisterende undervisningsmateriell og stipendordninger for å gjøre det enklere for dem å oppfylle lærerplanenes mål om nabospråkundervisning.

Kurset var et samarbeid mellom flere nordiske organisasjoner som arbeider med dette temaet til daglig.

Bodil Aurstad, leder av Nordisk Sprogkoordination, snakket om lærerplaner og nordisk språkpolitikk.

Thomas Henriksen, prosjektleder for "Norden i skolen", presenterte en ny, digital undervisningsplattform, Nordeniskolen.org. Her legges det vekt på talespråk og lytteforståelse ved hjelp av bl.a. film, musikk, vennskapsklasser på nett og arbeid med kreative og aktuelle emner.

Frank Krohn, rådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning (Siu), jobber med Nordplus-programmene som støtter utdanningssamarbeid i Norden. Elever og lærere får støtte til utveksling, nettverkssamarbeid og deltakelse på nordiske kurs.

Christin Bjerke, Nordisk informasjonskontor, presenterte Foreningen Nordens tilbud til skolene. Foreningen har bl.a. et lærer- og elevstipend for utvekslingesreiser og en nordisk vennskapsklasseordning.

Erla Huld Hadaoui ved Nordisk kulturfond ga gode råd for å søke midler til nordiske prosjekt for barn og unge. Nordisk kulturfond har også mange forslag til aktiviteter og språkopplæringsprogram på sine hjemmesider.

 

Foto: S. T. Danielsen, Utdanningsforbundet Vest-Agder 

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620