Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur forlenges

De nordiske og baltiske kulturministrene går inn for å forlenge Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur i nye tre år, fra 2015 til 2017. Programmets målgruppe er profesjonelle kunstnere og kulturaktører som får mulighet til å reise og samarbeide med kolleger fra andre nordiske og baltiske land.

Programmet støtter mobilitet for individer, nettverksbygging for kulturaktører og residensstøtte. Profesjonelle kunstnere, produsenter og kulturaktører innen alle kunst- og kulturfelt kan søke. Kulturkontakt Nord administrerer programmet.

Om oss| Nyheter

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 37 02 59 33
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620