Nordens dag 23. mars

23. mars er Nordens dag. På denne dagen i 1962 ble Helsingforsavtalen undertegnet og den er i ettertid blitt kalt Nordens grunnlov. Avtalen er fundamentet for det politiske samarbeidet i Norden og gir også innbyggerne sjansen til å bo, studere og arbeide i hele Norden.

Dagen feires mange steder i Norden med flaggheising, aktiviteter og nordiske gjestebud. Noen av tilbudene finner du i Foreningen Nordens aktivitetskalender

Gratulerer med dagen!

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620