Norden sentral under Arendalsuka

Norden og nordiske spørsmål vil stå sentralt under Arendalsuka som i år arrangeres 15.-20. august. Det nordiske arbeidsmarkedet og den nordiske velferdsmodellen, flyktningsituasjonen og kunst som sosial drivkraft er aktuelle temaer under uken. Presidenten i Nordisk råd og representanter for nordiske organisasjoner deltar i debattene. De nordiske ambassadørene til Norge samtaler om nordisk samarbeids fremtidige rolle.

28.06.2016

Her finner du en oversikt over nordiske arrangement under Arendalsuka. Utfyllende opplysninger om det enkelte arrangement ligger på Arendalukas programside.

Arendal kulturforum, Mimeta, Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk informasjonskontor Sør-Norge og Sørlandets Europakontor har gått sammen om å invitere til kulturseminaret «Kunst som sosial drivkraft» under Arendalsuka. Den 19. august reflekteres det rundt hvordan kunst kan bidra til sosial vekst i lokalsamfunnet, og hva som skjer når kunsten er fraværende. Seminaret har et internasjonalt tilsnitt, og foredragsholdere fra både Norge, Norden, Europa for øvrig og Afrika bidrar med sin kunnskap og erfaringer. Se programmet her.

I år har Norden stand på Sam Eydes plass. Der vil du møte representanter for Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, Norden i Fokus og Hallo Norden. De kan gi informasjon om det offisielle nordiske samarbeidet i regi av Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Det blir også mulig å teste sine kunnskaper om nordisk mat og språk i quiz for barn og voksne. Det vanker premier til heldige vinnere.  


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620