Nettverksplattformen "Nordiske nettverk"

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

26.04.2016

Det nordiske samarbeidet hviler på prinsippet om et sterkt sivilsamfunn med innflytelse på beslutningsprosessene. Norden har et sterkt organisasjonsliv som fremmer nettopp deltagelse, innflytelse og et demokratisk samfunnsliv. Men i mylderet av organisasjoner, foreninger, institusjoner og nettverk med nordisk interesse, kan det være en utfordring å få oversikt over hva som finnes av potensielle partnere og muligheter.

På webportalen Nordiske nettverk kan man:

  • Registrere sin organisasjon, institusjon eller forening og få oversikt over andre aktører.
  • Finne samarbeidspartnere med lignende interesser og behov.
  • Synliggjøre sin organisasjon.
  • Skaffe oversikt over andre sivilsamfunnsaktører med nordisk interesse.

Håpet er at portalen vil gjøre det enklere for organisasjoner å skape synlighet rundt egen virksomhet, knytte kontakter med andre aktører, og starte samarbeid hvor man f.eks. kan planlegge konferanser, utarbeide felles politiske uttalelser eller dele nyheter.

Plattformen vil også tilstrebe å knytte sterkere bånd mellom nordiske beslutningsorganer og kompetansen i sivilsamfunnet. En felles plattform vil gjøre det lettere for organisasjoner å bli involvert som rådgivende eller initiativtakende aktører for Nordisk ministerråd og Nordisk råd.

Prosjektet Nordiske nettverk administreres av Foreningene Nordens forbund med støttet av Nordisk ministerråd


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620