Nasjonalparker på workshop

Denne uken var nasjonalparker fra Norge, Sverige og Danmark samlet i Arendal til workshopen Nasjonalpark+. Nasjonalparkenes betydning for reiseliv, næringsliv og lokalbefolkning var blant temaene.

19.09.2013

Aust-Agder fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder var denne uken vertskap for syv kommende og eksisterende nasjonalparker.

Norge har to nasjonalparker som ligger med direkte tilknytning til hav; Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold og Færder nasjonalpark i Vestfold. Ytterligere to nasjonalparker er under planlegging og det er ventet at Jomfruland nasjonalpark i Telemark og Raet nasjonalpark i Aust-Agder etableres i løpet av et par år.

De fire norske nasjonalparkene deltok i workshopen sammen med nationalpark Thy og nationalpark Mols Bjerge i Danmark samt Kosterhavets nationalpark i Sverige. Det var lagt opp til to innholdsrike dager for erfaringsutveksling og læring, og ikke minst, drøftinger av et mulig samarbeid innen Interreg VA som har oppstart i 2014.

Nasjonalparkene møtes igjen våren 2014 i Danmark.

Her kan du leser mer om de ulike nasjonalparkene:

Ytre Hvaler nasjonalpark

Færder nasjonalpark

Jomfruland Nasjonalpark

Raet nasjonalpark

Nationalpark Thy

Nationalpark Mols Bjerge

Kosterhavets nationalpark

 

Foto: Anders Tysklind, Kosterhavets nasjonalpark


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620