Millionstøtte til nordisk digital kunst

Hvem får tre millioner DKK av Nordisk kulturfond til digital kunst og kultur i Norden? 21 søkere er med i konkurransen om det prosjektforslaget som best kombinerer og utvikler kunst, kultur og ny teknologi i nordisk regi.

19.03.2014

Nordisk kulturfond har under navnet DIGITAL 2015-2016, Årets nordiske kulturbegivenhet øremerket tre millioner DKK for å gi digital kunst og kultur i de nordiske land et løft. 

"Det er første gang at nordiske kulturpenger i millonklassen går til å gi det digitale kunst- og kulturfeltet i Norden et boost. Feltet for digital kunst og kultur er i en rivende utvikling. Ettersom kulturfondets formål er å støtte nordisk kultursamarbeid er det viktig at vi også agerer på nye områder. Vi ønsker å gi et økonomisk springbrett til nye generasjoner og søkere til fondet", sier kulturfondets direktør Karen Bue.

Juryens fem medlemmer evaluerer nå de 21 søknadene hvor alle de nordiske land er representert. Vinnerprosjektet skal bygge på partnerskap mellom kunstnere, kreatører og aktører innen digital utvikling og nye medier i Norden. Vinneren offentliggjøres den 3. juni.

Artist og filosof Malika Makouf Rasmussen er Norges medlem i juryen og samtidig dens leder. Hun sier: "Satsingen er en støtte og oppmuntring til kunstnere til å tenke nytt. Penger er viktig, for det koster penger å lage god kunst. Vi snakker om tre millioner danske kroner. Det er et så betydelig tilskudd at man faktisk kan realisere et omfattende prosjekt. Jeg håper for øvrig at komiteen lykkes med å velge et prosjekt hvor vi virkelig ser nordiske perspektiver."

Teamet som mottar støtten kan utvikle og realisere er nordisk prosjekt som gir ny viten, ny kompetanse og faglige nettverk og tillater dem å oppgradere sitt arbeid.

Mer om juryens medlemmer og søkerne finner du hos Nordisk kulturfond.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620