Miljøsertifisering av turistmål

Nordisk ministerråd har utgitt en rapport om miljøsertifisering av turistdestinasjoner sett i et nordisk perspektiv: «Eksisterende standarder eller et nytt nordisk system?»

15.08.2012

Det finnes i dag nesten ingen systemer for miljøsertifisering av hele samfunnet eller turistmål. I denne rapporten presenteres en utredning av muligheter og hindringer for miljøsertifisering av turistdestinasjoner i en nordisk kontekst. Dette enten ifølge eksisterende standarder eller evt. et nytt nordisk system. Målet med rapporten er å skape et godt underlag for nordiske myndigheters beslutninger om en miljøsertifisering av turistdestinasjoner.

Det er i dag et antall ulike systemer for miljøsertifisering for bedrifter og produkter innen turistnæringen. Morgendagens turister vil likevel ha forventninger til bærekraftighet som bedriftene bare delvis kan oppfylle. For å møte disse forventningene kreves det et omfattende samarbeid mellom turistindustrien og lokalsamfunnet. Hele samfunnet må delta for å nå
målet om en så bærekraftig turistnæring som mulig.

Rapporten er utarbeidet av konsulentfirmaet Environice i Island på oppdrag av Nordisk ministerråds småsamfunnsgruppe.

Les mer rapporten på ministerrådets hjemmeside.

 

Foto: norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620