Matinspirasjon over Skagerrak

Kan et samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører rundt Skagerrak gi utvikling og nye, spennende mattilbud?

14.09.2012

Agder Matforum og Nordisk informasjonskontor Sør-Norge undersøker nå mulighetene for et skandinavisk samarbeid innen lokalmat og reiseliv.

Agder Matforum ønsker et skandinavisk samarbeid på dette området. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge bidrar med prosjektledelse i et forstudium kalt "Det nordiske måltid", og er alt i gang med å forankre ideen i våre to naboland. Gjennom forstudiet, vil en utforske mulighetene til samarbeid og erfaringsutveksling mellom bransjenes aktører i Agder, Region Nordjylland og Västra Götalandsregionen.

Finansiering av forstudiet skjer i hovedsak gjennom støtte fra fylkesmennenes landbruksavdelinger i begge Agderfylkene sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Forstudiet er planlagt avsluttet til nyttår.

Forstudiets mål er å legge grunnen for et hovedprosjekt finansiert av EUs Interreg-program fra 2014. Her skal prosjektdeltakerne utvikle konkrete satsinger, samtidig som de lærer av hverandre. Dette skal baseres på de utfordringer bedrifter i bransjen og reiselivet i regionene står overfor i dag. En mulighet er å ta frem en guide, reiserute eller opplevelsesvei som viser tilbudet av nordisk kvalitetsmat i Skagerrak-regionen, for eksempel i tilknytning til et tilbud av aktiviteter og overnatting.

Agder Matforum er en medlemsorganisasjon og møteplass for virksomheter som arbeider med mat og drikke på Agder. Organisasjonen har rundt 50 medlemmer. En av Agder Matforums viktigste aktiviteter er å bidra til økt samarbeid mellom medlemsbedriftene.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Gunnar Hørthe, daglig leder ved Agder Matforum på e-post: post@agdermatforum.no eller tlf: +47 90 17 61 62.
Anne Torunn Hvideberg, prosjektleder ved Nordisk informasjonskontor
Sør-Norge på e-post: Anne.Hvideberg@nordeninfo.no
eller tlf: +47 37 02 59 33/90 98 70 98.

 

Foto: Johannes Jansson/norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620