Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai

Nye EU-programmer gir deg muligheter. 2014 er året for oppstart av en rekke EU-programmer knyttet til både offentlig og privat sektor. 28. mai ønskes du velkommen til en dag med fokus på europeisk samarbeid der du kan bli inspirert til dine neste internasjonale aktiviteter

12.05.2014

Seminaret er delt inn i ulike tema som korresponderer med hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020; helse og omsorg, velferdsteknologi, transport, kommunikasjon og infrastruktur, energi, klima og miljø, næringsliv og arbeidsmarked samt kultur og opplevelsesindustri. Inspirasjonsdagen holdes på UiA i Grimstad, og er åpen for alle. Deltakelse er gratis. Arrangør er Agders internasjonale fagråd, der bl.a. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge  er en aktør.
Programmet finner du her

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620