Grunnlovsjubileet markeres i Arendal

Arild Stubhaug holder foredrag på Arendal bibliotek 22. januar. Foredraget har han kalt "Jacob Aall: Riksforsamlinga på Eidsvoll, 40 dagers ørkenvandring. Alt det skilsettande som hende på Eidsvoll i april-mars 1814 skildra slik Jacob Aall såg og opplevde hendingane. Ei alternativ forteljing om mirakelet."

09.01.2014

Tidligere på dagen presenterer Stubhaug sin biografi "Jacob Aall i sin tid" på fylkeshuset.

Arendal bibliotek viser også utstillingen "Spillet om Norden". Den skildrer begivenhetene som formet det nye Norden i årene rundt 1814 og er en "nedskalert" utgave av utstillingen "1814 - spillet om Danmark og Norge" som nå vises på Norsk folkemuseum. Utstillingen er produsert av Foreningen Norden og Norsk folkemuseum og vises flere steder i Agderfylkene i løpet av året. 

20. januar - 1. februar i Arendal bibliotek.
Utstillingen "Spillet om Norden" vises i ordinær åpningstid.

22. januar kl 12.00 i fylkestingssalen på fylkeshuset i Arendal.
Arild Stubhaug presenterer sin biografi "Jacob Aall i sin tid".

22. januar kl 19.00 i auditoriet i Arendal bibliotek.
Arild Stubhaug holder foredraget "Jacob Aall: Riksforsamlinga på Eidsvoll, 40 dagers ørkenvandring."

23. januar kl 19.00 i Snekkerboden på Næs jernverksmuseum.
Arild Stubhaug presenterer sin biografi "Jacob Aall i sin tid".


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620