Green growth the Nordic Way

"Green Growth the Nordic Way" er et webmagasin som følger prosjekter de nordiske statsministrene har iverksatt for å fremme grønn vekst. Magasinet dokumenterer også andre aktiviteter i regi av Nordisk ministerråd på områdene bærekraftig utvikling og grønn økonomi.

02.05.2013

Hver utgave av "Green Growth the Nordic Way" inneholder to dyptpløyende artikler om prosjekt som er del av de nordiske statsministrenes prioritering av grønn vekst.

Webmagasinet har også kortere artikler om andre aktiviteter som Nordisk ministerråd eller en av deres organisasjoner jobber med. I tillegg finner du informasjon om kommende publikasjoner og konferanser med relevans for temaet grønn vekst. 

 "Green Growth the Nordic Way" kommer ut annenhver måned.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620