Fritidsfiske i Norden

Havforskningsinstituttet i Flødevigen ved Arendal skal lede år to av et tre-årig nordisk prosjekt om hvordan man best kan utnytte mulighetene i fritidsfiske i Norden. Utgangspunktet for prosjektet er det svært utbredte fritidsfisket i Norden. Fagmiljøene vil se på dets rolle i dag og hvilket økonomisk, sosialt og økologisk potensiale det har for lokalbefolkning og turister i fremtiden. Prosjektet støttes av AG-fisk i Nordisk ministerråd.

16.03.2015

I år vil workshopen samle fritidsfiskemiljøet, forvaltning, fiskerirelatert næringsliv, næringsvirksomhet og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg til kunnskapsdeling og nettverksbygging vil man bl.a. vurdere muligheten for at fritidsfiskere, teknologibedrifter og forskere kan samarbeide om å samle data om fangst, fiskesteder, antall fiskedøgn, fiskernes alder o.l. via smart-telefoner og nettbrett. Kombinert med vitenskapelige data om hav- og fiskeressurser, vil slike data være viktige i forvaltningene av kyst- og havområder. Det kan gi et godt grunnlag for å vurdere hvilke utfordringer og muligheter en økt satsing på fritidsfiske vil innebære.  Målet er økt aktivitet, bedre helse samt vekst i grønn økonomi og turisme. Samtidig må man finne metoder som gjør det mulig å kombinere dette med en bærekraftig forvaltning av fiskebestanden. Man vil hente inn fagfolk og erfaringer fra hele verden for å danne en størst mulig basis for arbeidet i workshopene. 

Norsk partner er Havforskningsinstituttet, som også er prosjektets lead partner. I tillegg deltar fem andre institusjoner fra Norden og Storbritannia. Workshopen finner sted under Arendalsuka.   

Det er forventet at samarbeidet vil resultere i råd til nasjonale myndigheter og Nordisk ministerråd om hvordan man kan få en best mulig økonomisk og økologisk forsvarlig forvaltning av fritidsfisket i Norden i fremtiden. Prosjektet avsluttes i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620