Fremtidens velferdsteknologi

Nordisk samarbeid om velferdsutfordringer er på sitt mest effektive når viten og metoder overføres direkte. Med et nordisk nettverk for velferdsteknologi, gis koblinger mellom praksis og innovasjon som skaper spennende utviklingsmiljøer, prosjekter, internasjonal posisjonering og eksport.

24.10.2012

Dette var hovedbudskapet fra Erland Winterberg, prosjektleder ved Nordens Velferdssenter under et seminar i regi av E-helse alliansen Agder i Grimstad onsdag 24.10. Portalen welfareinnovation.net skal skape overblikk og innblikk i de nordiske lands satsninger og er et initiativ støttet av Nordisk Ministerråd.

Målgruppene for nettverket, som for øvrig er helt gratis å delta i, er kommuner og regioner, bedrifter, bransjeforeninger, utdannings- og forskningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, faglige nettverk, klynger, foreninger og organisasjoner.

Nettverket består først og fremst av en online plattform som er tematisk inndelt, og der de ulike nordiske land er tildelt ansvar for å bidra med ulike temaer som: kognitiv støtte ved hjelp av teknologi, sikkerhet hjemme, kroniker i eget hjem, boliger til eldre og funksjonshemmede, mobile trygghetsalarmer m.v.

Selv om dette nordiske nettverket opererer innenfor et område der de nordiske land allerede har en ledende posisjon, er målene i følge Winterberg å få en ennå større internasjonal gjennomslagskraft med hensyn til f.eks standardisering, nye produkter og markeder.

Last ned Erland Winterbergs presentasjon

I Agder har aktører som jobber med e-helseteknologi samlet seg i en slagkraftig allianse for å ta en ledende posisjon på området. På Universitetet i Agder, Campus Grimstad, ble både nordiske og europeiske muligheter for nettverkssamarbeid presentert, herunder Kupio i Finland sitt engasjement innen European Innovation Partnership.

Les mer om E-helse alliansen i Agder på Aust-Agder fylkeskommunes hjemmeside og om Ehelsesenteret på UiA i Grimstad.

 

Foto: Johannes Jansson/norden.org


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620