Forskning i Norden - Nøkkeltall 2012

Publikationen “Forskning i Norden – Nøkkeltall 2012” inneholder aktuell statistikk om forsknings- og utviklingsarbeidet i Norden.

12.09.2012

Dette er den første utgaven av folderen «Forskning i Norden - Nøkkeltall 2012» med tabeller, figurer og indikatorer basert på FoU-statistikk, bibliometri og patentdata m.m. Dataene er sammenstilt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og publiseres av Nordisk ministerråd. Folderen og alt statistisk materiale er tilgjengelig i elektronisk form. Den kan også bestilles gratis.


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620