Flåttprosjektet ScandTick

Sørlandet sykehus er med i Interreg IVA prosjektet ScandTick om flått og flåttbårne sykdommer. Dette er et voksende problem i Skandinavia og Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å utveksle erfaringer og data på området. Dette vil gi et bedre grunnlag for videre forskning og er viktig for å bedre diagnostikk og risikovurderinger.

25.11.2013

Prosjektet skal skape felles retningslinjer for rapportering, diagnostikk, behandling og vaksinering for flåttbårne sykdommer og også gi informasjon til allmennheten og helsepersonell.

Prosjektets øvrige partnere er Folkehelseinstituttet i Oslo, Sahlgrenska Universitetssjukehus i Göteborg, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping og Rigshospitalet i København. Les mer

Foto: Vivian Kjelland


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620