Ditt neste interreg-prosjekt?

Fredag 30. januar inviteres du til et søkerseminar om mulighetene innen Interreg Øresund Kattekat Skagerrak (ØKS) programmet. Seminaret finner sted i Arendal, og er åpent for aktører fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

08.01.2015

Foruten informasjon om typer av prosjekt som kan få støtte og praktisk informasjon om programmet, vil det bli muligheter for å møte representanter fra sekretariatet for å drøfte akkurat dine prosjektideer. Sett av datoen, vi kommer tilbake med mer informasjon og program snarest. Arrangør: Interreg ØKS sekretariatet.

Les mer om programmet her
Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620