Besøk fra omsorgssektoren i Rezekne i Latvia

3.og 4. april fikk Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune besøk av ti personer fra omsorgssektoren i Rezekne i Latvia. Tema var oppfølging av barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning samt omsorgstilbud for eldre.

07.04.2014

Det var et tett program som ventet gjestene. Den første dagen besøkte de Arendal helsestasjon, Asdal ressurssenter, Sam Eyde videregående skole og Ellengaard arbeidssenter. Til sammen ga dette et godt innblikk i hvordan barn og unge med spesielle behov blir fulgt opp fra fødselen av, via skolen og ut i arbeidslivet.

Dag nummer to startet på Myratunet bo- og omsorgssenter og en presentasjon og diskusjon om eldromsorgen i både Rezekne og Arendal. Senere gikk turen til Færvik bo- og omsorgssenter hvor vi fikk et innblikk i hvordan frivillighetsarbeid og hjemmetjeneste fungerer. To hektiske dager ble avsluttet med en tur til havet ved Spornes på Tromøya.  

Under besøket ble det også diskutert hvordan partene best mulig kan samarbeide fremover med disse spørsmålene innen rammene av gjeldende samarbeidsavtale melllom Rezekne by og - distrikt, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune. 


Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620